in

Lista: Queer, ickebinär och 9 andra HBTQIA-begrepp du måste kunna

hbtq

Har du koll på begreppen transsexuell, queer och ickebinär? Om inte är det hög tid att du lär dig, därför listar vi några HBTQ-begrepp som kan vara bra att känna till. Mer

Vad betyder HBTQIA+?

De flesta känner nog igen förkortningen HBTQIA. Men vad står bokstäverna för? HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck. Som du säkert har listat ut står varje bokstav i HBTQIA för ett av orden. Kort kan sägas att H:et och B:et står för sexuell läggning, det vill säga vem man blir attraherad av eller känner det där lilla extra för. T:et står för hur man definierar sitt kön, Q:et står för queer och kan ha flera olika betydelser (mer om det längre ner). I:et står för intersexuell, och A:et står för asexuell. Ofta läggs ett plus till efter förkortningen, just för att inkludera alla identiteter och läggningar.

Sexualitet och könsidentitet faller alltså här under samma begrepp, men viktigt är att skilja dessa åt. Nedan följer en lista över några begrepp från RFSL:s ordlista. Vill du lära dig fler begrepp som är viktiga att hålla koll på? Du hittar hela ordlistan här.

Vad är definitionen av queer?

Som tidigare nämnt kan begreppet queer innebära olika saker. Att vara queer kan exempelvis betyda att man inte vill definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. Det kan också vara precis tvärtom, att ordet queer används för att beskriva sin sexualitet och könsidentitet. Men begreppet grundar sig i ett kritiskt förhållningssätt till samhällets normer vad gäller kön och identitet. Detta kan till exempel handla om normer kring hur vi ska uttrycka våra kön, hur vi ska bilda familj och hur våra relationer ska se ut.

Vad är queerteori?

Har du hört talas om queerteori? Inom den akademiska världen handlar den här teorin bland annat om kön och könsidentitet, där man ifrågasätter normer och strukturer i samhället gällande kön och sexualitet. Kort kan även sägas att man inom den här teorin utgår från att kön kan delas upp i olika kategorier. Dessa kategorier är biologiskt kön, könsidentitet, socialt kön och juridiskt kön.

queer definition teori
Bild: Jiroe / Unsplash

Vad är ickebinär?

En ickebinär person är en person som identifierar sig bortom, mellan eller med könen man eller kvinna. Viktigt är alltså att komma ihåg att ickebinär inte behöver betyda samma sak för alla, utan kan variera från person till person.

Vad är pansexuell?

Ni kanske kommer ihåg att det skrevs mycket om begreppet pansexuell år 2015? Detta efter att bloggaren Paulina ”Paow” Danielsson gick ut och sa att hon var pansexuell. Att vara pansexuell innebär att man är attraherad av personer oavsett vilket kön den personen har. Skillnaden från bisexuell är att ordet pan indikerar att det finns fler än två kön. Ens sexuella läggning är alltså bortom tvåkönsnormen.

Vad är polyamorös?

Att vara polyamorös innebär att man har sexuella relationer, emotionella relationer eller både och med flera personer samtidigt. Motsatsen till ordet polyamorös är monogam, vilket innebär att en person enbart har en sexuell och/eller emotionell relation i taget.

queer flagga teori defnition synonym
Bild: Cecilie Johnsen / Unsplash

Vad betyder transperson?

Begreppet transperson rör ens könsidentitet och könsuttryck. En transperson är en person som inte, eller till viss del inte, identifierar sig med det kön hen blev tilldelad vid födseln. Att vara transperson kan betyda olika saker, och man kan vara transperson på flera olika sätt. Förutsatt att personen i fråga själv identifierar sig som transperson, kan begreppet också innebära att hen inte följer normerna kring hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara.

Vad betyder transsexuell?

Precis som begreppet transperson handlar det här begreppet om identitet och kön. Transsexuell är en medicinsk diagnos som är en förutsättning för att få ett nytt juridiska kön och könsbekräftande vård i Sverige, exempelvis i form av underlivskirurgi.

Vad betyder asexuell?

Asexuell är ett begrepp som kan användas olika av olika personer, men ofta handlar det om en person som aldrig eller under en period i sitt liv inte har någon sexlust. Begreppet kan också användas som ett samlingsnamn och inkludera begrepp som demisexuell och autosexuell. Demisexuell innebär att en person enbart kan känna sexuell attraktion till en annan person efter det att ett djupt emotionellt band har skapats. Autosexuell innebär att en person enbart vill ha sex med sig själv.

Vad är könsdysfori?

Könsdysfori är en stark och långvarig känsla av att vara tilldelad fel kön. Personer med könsdysfori mår ofta psykiskt dåligt och kan därför få tillgång till könsbekräftande vård och behandling.

Vad betyder det om en person är cis?

En person som identifierar sig med samma kön som hen blev tilldelad vid födseln kalls även cisperson. Många känner säkert igen ordet cisman, som alltså är en man som föddes och identifierar sig som en man. Ordet cis kommer från latin och betyder ”på samma sida”.

Av: Hedvig Spångmark och Frida Olheden