in

Forskning visar: att ha många känslor är bra för din hälsa

glad dragare

Ny forskningar visar att det är bra för hälsan att ha många positiva känslor. Mer

Att vara glad och positiv vet man sen tidigare är bra för vår hälsa, men det är fler positiva känslor som är bra för dig. Till exempel spelar det roll hur exalterad, road, stolt och stark du är regelbundet. I en ny studie visade det sig att de personer som upplevde det bredaste omfånget av positiva känslor hade lägst nivåer av inflammation i sina kroppar. Färre inflammationer kan minska risken för sjukdomar så som diabetes och hjärtsjukdomar, skriver Hellogiggles.

Tidigare forskning har visat att positiva känslor kan ha en antiinflammatorisk effekt på kroppen, men den nya studien kollade alltså på om bredden och variationen på dessa känslor har betydelse.

Forskarna bad 175 vuxna att föra dagbok över sina emotionella upplevelser i en månad. De skulle skriva hur ofta och hur starkt de upplevde 32 olika känslor, 16 positiva (entusiasm, intresserad, lugn bl.a.) och 16 negativa (rädd, upprörd, trött bl.a.). Sex månader senare tog forskarna blodprov och kollade efter systemisk inflammation, en känd riskfaktor för flera kroniska sjukdomar och för tidig död.

”Lägg märke till dina inre känslor”

De personer som rapporterat flera positiva känslor regelbundet har mindre inflammation i kroppen än de som rapporterat färre positiva känslor – även om de totala frekvenserna av positiva känslor var lika. Det spelade dock ingen roll om man vände på det. Det verkade inte påverka inflammationer om personerna regelbundet upplevt många eller få variationer av negativa känslor.

Forskaren Anthony Ong, professor i mänsklig utveckling vid Cornell University, tror att människor kan maximera fördelarna som positiva känslor ger oss genom att undersöka sina känslor mer.

– När det kommer till att ta in fler olika positiva känslor i våra liv, kan det vara en enkel daglig uppgift att namnge och kategorisera dem. Lägg märke till dina inre känslor och känn igen situationer som får dig att känna dig lugn kontra, låt oss säga, exalterad.

Ong säger dock att det fortfarande är svårt att säga varför de med färre positiva känslor har en högre risk för inflammation.

– Det kan vara så att de med inflammation, av någon anledning, är de som tenderar att rapportera färre positiva känslor.

Mer forskning behövs alltså, men den här studien förstärker länken mellan positiva känslor och bättre hälsa.