in

Flickor prioriteras inte av humanitära organisationer i krissituationer

internationella flickdagen

11 oktober infaller internationella flickdagen och flickors utsatthet runt om i världen lyfts fram lite extra. Alexandra Pärnebjörk arbetar för Plan och berättar i en intervju med VeckoRevyn om hur flickor prioriteras bort i krissituationer och krig. Mer

Internationella flickdagen inträffar den 11 oktober varje år och instiftades av FN år 2011, på initiativ av barnrättsorganisationen Plan International. Dagen är tänkt att uppmärksamma flickors utsatthet runt om i världen. Alexandra Pärnebjörk arbetar för Plan som SRHR-rådgivare (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)

Alex Pärnebjörk Program
Alexandra Pärnebjörk.

Pärnebjörk berättar att hennes roll bland annat går ut på att stötta kollegor på plats och få upp frågorna på dagordningen globalt, men också i Sverige. Det kan röra sig om allt från kunskap kring preventivmedel och mens till rätten att bestämma över sin egen kropp.

201407 UGA 66
Bild: Plan International

Arbetet går ut på att träffa flickorna och deras familjer men också att föra en dialog med skola och lokala beslutsfattare. Har man inte koll på hur kroppen fungerar och inte får sexualundervisning är det såklart svårt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Graviditet och förlossning är bland de högsta dödsorsakerna bland tonårstjejer i världen.

201906 IND 02
Bild: Plan International

I en rapport från 2017 uppger WHO att cirka 295 000 mammor dog under tiden de var gravida, under eller efter själva förlossningen. I utsatta områden är det betydligt vanligare och 94 procent av dödsfallen sker där. Flickor mellan 10-14 år löper större risk för komplikationer och dödsfall än äldre kvinnor.

201711 BGD 12
Bild: Plan International

Antalet osäkra aborter är en annan risk med att bli gravid. Om en flicka blir gravid tvingas hon i många fall hoppa av skolan för att gifta sig. Fattigdom är den största orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar då de upplevs som en ekonomisk börda. Ett tidigt gifter­mål kan vara familjens enda möjlighet att överleva.

Information för att förhindra barnäktenskap

Relationer, kärlek, jämställdhet är några av ämnena som tas upp i sexualundervisningen. Ofta har flickorna ingen de kan prata med gällande sex då det kan förekomma stark tabu inom kulturen att diskutera sex öppet. I andra fall råder det okunskap inom ämnet och det finns inga råd att få.

– Sexualundervisning är oerhört viktigt för unga då de ska ha rätt kunskap om sin kropp och sina rättigheter. Informationen kan förhindra barnäktenskap, minska antalet oönskade graviditeter och minska spridningen av hiv och andra sjukdomar, säger Alexandra Pärnebjörk.

Pärnebjörk menar att flickors livskvalité blir bättre med rätt kunskap eftersom de då får välja själv vilket liv de vill leva. I flickors vardag stöter de på många problem och deras utsatthet blir betydligt värre under katastrofer och krissituationer. Risken för barnäktenskap och sexuellt våld ökar samtidigt som information och hjälp från vården minskar.

– Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa prioriteras sällan när humanitära organisationer ska planera sina aktiviteter, säger Pärnebjörk.

I katastrofer prioriteras det livsräddande insatserna, såsom mat och någonstans att bo. Men det krävs mer finansiella medel för att kunna prioritera fler frågor.

FN beräknade att det år 2018 hade behövts 25,3 miljarder dollar för att möta humanitära behov, men det totala biståndet var bara 15,1 miljarder dollar.

– När vi vet att graviditet och förlossningar är bland de ledande dödsorsakerna för tonårstjejer i världen och vi vet att oönskade graviditeter ökar i krissituationer så måste vi jobba med dessa frågor också.

”Vi har inte tid att vänta ut kriser”

Plan International utför flera studier om hur just flickor påverkas av kriser. Hittills har Plan undersökt hur flickor drabbas av Boko Haram, kriget i Sydsudan, Rohingyakrisen och den senast studien tog upp flickor på flykt i Libanon. FN:s flyktingorganisationen UNHCR uppskattade att i slutet av år 2017 fanns det 25,4 miljoner flyktingar i världen.

– Barn som tvingas fly kan nå tonåren och hinna föda barn själva innan krisen är över. Vi har med andra ord inte tid att vänta ut kriser innan vi tar tag i de här frågorna.

Flickornas situation är akut och de diskrimineras både på grund av sitt kön men även på grund av sin unga ålder. De utsätts för våld och förtryck och de har ofta inte rätten att forma sitt eget liv. Men Pärnebjörk ser ändå positivt på framtiden. Hon menar att allt fler får upp ögonen för den bortglömda gruppen och världen blir mer och mer jämställd. Däremot menar hon att utvecklingen går för långsamt och att mycket finns kvar att göra.

– Arbetet för att nå ambitionen om att utrota barnäktenskap till 2030 måste gå 12 gånger snabbare än det gjort det senaste årtiondet.

Här är en lista med tio punkter på konkreta mål som Plan vill uppnå för att stärka flickors rättigheter (utan inbördes ordning).

  1. Ge plats åt flickor – ta deras röster och behov på allvar.
  2. Skapa motståndskraft, eftersom flickorna blir mest utsatta under krissituationer behöver de mer kunskap om hur de ska klara sig i kris.
  3. Flickor är ingen handelsvara och är inte till salu.
  4. Cash is queen- få fllickor att jobba mindre i hemmet och sträva efter ett jobb med försörjning.
  5. Ökad kunskap om mens då det idag är tabubelagt och anses vara smutsigt och skamfyllt.
  6. Barn, inte brud – skynda arbetet med att utrota barnäktenskap.
  7. Utbilda flickor – flickorna prioriteras ofta bort och familjen skickar helst sonen till skolan. Ge flickan makt, kunskap och större chans att få bättre möjligheter senare i livet.
  8. Flickans kropp, flickans val – att ha makt över sitt eget liv och kropp.
  9. Jämställdhet från dag ett. Från att flickan föds ska hon behandlas lika värdefullt som en pojke.
  10. Nolltolerans mot våld. 1/3 flickor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Skulden läggs sedan på flickan.

Du kan bli fadder och stötta Plan i deras arbete mot flickors rättigheter. Men det finns även andra organisationer som kämpar för barns rättigheter. Här är några:

Unicef

Sida

Rädda barnen

UNHCR

Childhood

Bris

Informationen är hämtad från Plan, UNHCR, World Humanitarian Data and Trends (WHDT) och WHO.