in

Det här kan hända i din kropp om din partner är otrogen

otrohet dragare

Alla som någon gång varit tillsammans med någon som varit otrogen mot en vet att det är bland de värsta känslorna man kan känna. Men det kan också skada på annat sätt. Mer

Att vara med om att en partner är otrogen mot en kan bland annat påverka ens självkänsla, ens syn på förhållanden och förmågan att kunna lita på ens partner eller framtida partner. För att lära sig mer om hur otrohet påverkar människor studerade forskare från University of Nevada 232 collegestudenter vars partners eller ex hade varit otrogna mot dem under de senaste tre månaderna. Studien bekräftar inte bara att otrohet har en stor påverkan på ens beteende, men det du tänker om otroheten påverkar också ens beteende.

De som upplever mer psykologisk ångest efter att deras partner varit otrogen var mer benägna att utveckla ätstörningar, över-träna och använda alkohol och droger.

– Att utsättas för otrohet har inte bara konsekvenser för den mentala hälsan, utan ökar också ens riskbeteende, säger studiens författare M. Rosie Shrout till PsyPost.

Något som däremot verkade minska de negativa konsekvenserna var att folk runt en tyckte att otroheten var den otrognes ansvar (vilket det alltid är!). I de fallen var det inte lika troligt att den drabbade skulle ha ett riskfyllt beteende, om man däremot la skulden på sig själv ökade risken. Detta stämde på studenterna oavsett om de gjort slut med sin partner eller inte, och särskilt stämde det på kvinnor.

– Den här skillnaden mellan könen är konsekvent med tidigare forskning som visar att kvinnor upplever mer ångest efter att deras partner varit otrogen mot dem. Vi tror att detta beror på att kvinnor generellt sett ser förhållandet som en mer viktig källa när det kommer till en själv och ens identitet. Som ett resultat kan kvinnor som utsatts för otrohet vara mer troliga att ha sämre mental hälsa och hålla på med ohälsosamma, riskfyllda beteenden för att deras uppfattning om sig själv har blivit skadad, säger Shrout.

Med andra ord ska man alltid komma ihåg att det är ens partners fel att hen var otrogen, och aldrig ens eget fel. Det kan, förutom att spara en tid på dumma tankar som vad man hade kunnat gjort annorlunda, göra att man inte vänder sig till ett riskfyllt beteende för att försöka må bättre.