in

Därför kommer apkoppor inte bli nästa coronapandemi

apkoppor
Bildkälla: CDC / Unsplash

Den senaste tiden har ovanligt många fall av apkoppor rapporterats i flera länder, och nyligen beslutade regeringen att klassa viruset som en allmänfarlig sjukdom. Men här är varför vi inte står inför en ny covid-19-pandemi. Mer

Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor rapporterats i flera länder runt om i Europa, men också i USA, Kanada och Australien. Även här i Sverige har fyra fall konstaterats och i slutet av maj beslutade regeringen att apkoppor ska klassas som en allmänfarlig sjukdom. I samma veva kallade Världshälsoorganisationen, WHO, in till ett möte med anledning av smittspridningen.

I en intervju med Svenska Dagbladet i slutet av maj betonar socialminister Lena Hallengren att även om man bör vara vaksam på sjukdomen behöver man inte vara orolig. Vi står inte inför en ny coronapandemi.

– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger hon till tidningen.

Apkoppor klassas som allmänfarlig sjukdom – inte samhällsfarlig

Kanske är det många som reagerar på regeringens beslut att klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom, men i samma intervju berättar socialminister Lena Hallengren att det här är en viktigt åtgärd just för att få tillgång till smittskyddslagen som gör det lättare att testa människor och smittspåra. Eftersom apkoppor nu klassas som en allmänfarlig sjukdom måste alla konstaterade fall anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Att en sjukdom klassas som allmänfarlig är inte detsamma som samhällsfarlig. Covid-19 klassas som en samhällsfarlig sjukdom, just eftersom spridningen av viruset kan leda till att viktiga samhällsfunktioner drabbas – vilket i sin tur leder till att restriktioner införs. Men så är det inte med allmänfarliga sjukdomar som klamydia, apkoppor och hiv.

Hur smittar apkoppor?

Exakt hur apkoppor smittar är inte helt klarlagt, men man vet att viruset kan spridas från djur till människor. Viruset kan också smitta mellan människor vid nära fysisk kontakt med någon som är smittad. Folkhälsomyndigheten skriver att det är sannolikt att viruset kan ta sig in i kroppen via luftvägarna, via skadad hud eller via slemhinnor. Fysiska sexuella kontakter med en smittsam person utgör en särskilt hög risk att själv bli smittad.

I de fall som rapporterats under våren 2022 verkar överföringen av virus främst skett via sexuella kontakter mellan män. Det skiljer sig från hur det sett ut tidigare, då sjukdomen vanligtvis förekommer i tropiska regnskogsområden i västra och centrala Afrika. I de fall som tidigare rapporterats i Europa har det handlat om resenärer som blivit smittade och återvänt till Europa från Västafrika, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi vet att viruset kan smitta från djur till människor. Men de aktuella fallen är inte kopplade direkt till resande i riskområden. Just därför finns det anledning att klassa sjukdomen som allmänfarlig, säger Lena Hallengren till tidningen.

Vilka symtom ger apkoppor?

Apkoppor kan ge utslag, sår och blåsor men symtomen är ofta milda. Dock kan viruset drabba personer i riskgrupp hårdare. Blåsorna kan dyka upp i ansiktet, på armar, ben, fötter, händer och bålen. I de fall där smittan skett via sexuella kontakter kan blåser dyka upp könsorganen, analöppningen och munnen. Man kan även få feber, huvud- och muskelvärk och svullna lymfkörtlar när man smittats av apkoppor.

Hur lång är inkubationstiden?

Inkubationstiden, alltså den tiden från att du blir smittad till dess att du får symtom, är vanligtvis 6 till 13 dagar – men kan variera mellan allt från 5 till 21 dagar.

Finns det ett vaccin mot apkoppor?

Det finns ännu inget vaccin mot apkoppor i Sverige, men det lär bli aktuellt. Nyligen meddelade regeringen att Sverige kommer att delta i EU:s planerade köp av vaccin och läkemedel mot viruset, skriver Läkartidningen.

Källa: Folkhälsomyndigheten