in

Vill du räkna ut ditt BMI? Tänk på det här!

bmi dåligt
Källa: I Yunmai/Unsplash

Personer med fetma och ett BMI över 40 löper större risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Men att använda BMI som mått på hur hälsosam en person är kan vara missvisande. Mer

Personer med fetma och ett BMI över 40 löper större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Därför kan det i det här fallet vara aktuellt för dig som misstänker att du är en av dem att ta reda på ditt exakta BMI. Men att använda BMI som mått på hur hälsosam en person är kan också vara kontraproduktivt –  vi förklarar varför.

Vad är BMI?

BMI, body mass index, är ett mått som visar en persons eventuella över- eller undervikt genom att se till förhållandet mellan personens längd och vikt. Metoden har fått kritik, bland annat då den inte är ett faktiskt mått på hur hälsosam en person är utan enbart tar hänsyn till personen i frågas vikt och längd. Personer med ett BMI under 18,5 klassas, enligt måttet, som underviktiga, medan ett BMI mellan 18,5 och 24,9 kan anses vara ”normalt”. Med ett BMI mellan 25 och 29,9 är man, enligt måttet, överviktigt och ett BMI över 30 klassas som fetma.

Tänk på det här innan du räknar ut ditt BMI

Viktigt att komma ihåg innan du räknar ut ditt BMI är att måttet kan vara missvisande när det kommer till hur hälsosam du är. Hur man är byggd och vilken vikt man trivs med är i allra högsta grad individuellt. BMI säger inte heller någonting om förhållandet mellan muskler och fett, därför är det vanligt att vältränade personer anses överviktiga på grund av deras BMI. Måttet är inte heller applicerbart på barn. Det fungerar inte heller på personer över 50, då deras gränsvärden generellt brukar vara högre.

Enligt Vårdguiden 1177 spelar det också roll var på kroppen fettet sittet, vilket BMI inte visar. Bukfettet – det fett som ligger innanför bukhinnan och runt organen inuti magen – är mer ohälsosamt än annat fett.

Coronaviruset: Personer med BMI över 40 i riskgrupp

Då covid-19 är en ny sjukdom tillkommer allt mer information efterhand som tiden går. I en rapport om riskgrupper från Socialstyrelsen den 17 april nämns några faktorer som kan öka risken för att hårt drabbas av det nya coronaviruset. Några grupper som nämns som särskilt utsatta är personer över 70 år, personer med en cancersjukdom och personer med fetma, vilket kan gälla för personer med ett BMI över 40. Därför kan det i det här fallet vara aktuellt att beräkna sitt BMI.

BMI-kalkylator, formel och test: Hur räknar man ut BMI?

Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera sedan vikten med det talet. Se formeln nedan!

Men kom ihåg att det inte är ett tillförlitligt mått, utan utgår bara från din vikt och din längd. Hur man är byggd och vilken vikt man trivs med är helt individuellt! BMI är alltså inte ett mått på hur du mår.

Så beräknar du BMI över 40

Text: Hedvig Spångmark och Frida Olheden