in

Därför går det inte att jämföra biverkningar mellan vaccin och p-piller

ppillervaccindragare
Foto: Bermix Studio och Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

Tre fall av blodpropp efter Astra Zenecas coronavaccin har konstaterats i Sverige. Många jämför nu risken att få blodpropp av vaccinet med risken att få blodpropp av p-piller. Men här är varför den jämförelsen inte går att göra. Mer

Det här har hänt: Risk för blodpropp vid användning av Astra Zenecas vaccin

Tre fall av blodpropp har hittills konstaterats i Sverige hos personer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I mitten av mars 2021 hade 37 av 17 miljoner personer i EU och Storbritannien fått en blodpropp till följd av vaccinet.

I mars 2021 beslutade därför Folkhälsomyndigheten att pausa användningen av detta vaccin för personer under 65 år, eftersom de flesta som drabbats av biverkningar var personer under 60 år. De skriver i ett pressmeddelande att ”nyttan med vaccinet bedöms fortsatt vara betydligt större än risken för att drabbas av biverkningar”.

I april drog Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA slutsatsen att det finns en koppling mellan vaccinet och blodpropp i kombination med låga nivåer av blodplättar. Läkemedelsverket listar detta som en mycket sällsynt biverkning som inträffar vid ungefär 1 av 10 000 fall.

Därför går det inte att jämföra med risken för blodpropp vid användning av p-piller

Risken att få en blodpropp när man tar p-piller är 6 av 10 000, medan bara 37 personer av 17 miljoner vaccinerade i EU och Storbritannien har fått en blodpropp till följd av vaccinet. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för blodpropp till följd av vaccinet upp till 1 av 10 000. Alltså borde det vara en 6 gånger så hög risk att drabbas av blodpropp när man tar p-piller jämfört med om man tar vaccinet. Men Paulina Tuvendal, klinisk utredare på Läkemedelsverket, menar att det inte går att jämföra dessa två.

– Jag tycker inte den jämförelsen är korrekt eftersom det handlar om två skilda biverkningar. De blodproppar man kan få av p-piller är mer lika vanliga blodproppar, medan de man sett vid Astra Zeneca är blodproppar kombinerade med en låg nivå av blodplättar och blödningar, vilket är mycket allvarligare, säger hon.

vaccinmask
Foto: Nataliya Vaitkevich/Pexels

Även Helena Kopp Kallner, gynekolog på Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet, håller med om att jämförelsen mellan vaccinet och p-piller är felaktig.

– Det är en väldigt svår jämförelse eftersom det handlar om fördelar och nackdelar med själva medicinen, men det har också att göra med vad man försöker behandla och vad man vill skydda patienten ifrån. Vi vet att du även kan få blodproppar av covid-19. Och då får man fråga sig om det är större risk att få blodpropp eller andra komplikationer såsom svår sjukdom av covid-19 eller av vaccinet.

Det är också skillnad beroende på vilken ålder man är i. Detta eftersom covid-19 har betydligt fler dödsfall bland äldre personer än bland yngre. Enligt Folkhälsomyndigheten är dödligheten 4,3 procent bland personer över 70 år, medan den är 0,1 procent för personer under 70 år.

– Covid-19 är otroligt mycket farligare för de som är över 65 år, och då har dessa personer en större nytta av vaccinet oavsett om det ger fler blodproppar eller inte, säger Helena.

Hur farligt är det att få en blodpropp?

De inrapporterade fallen av blodpropp på grund av Astra Zenecas vaccin är alltid kopplade till en för låg nivå av blodplättar och blödningar. Det som händer är att blodkoagulationen kommer i obalans, rubbas och blir för tjockt på ett ställe i kroppen (vilket leder till blodpropp) och för tunt på ett annat (vilket leder till en blödning). Det har varit fall av blodproppar i benet, lungorna eller hjärnan i kombination med blödningar.

– Det är just kombinationen av dessa två som gör det så allvarligt, vilket inte är fallet med p-piller, menar Paulina Tuvendal.

Så varför stoppas Astra Zenecas vaccin men inte p-piller?

– Lite för att det saknas data och om kopplingen är helt säker till vaccinet. Vid p-piller är problemet etablerat och man vet vilka risker som finns och vilka grupper som inte ska ta p-piller, säger Paulina Tuvendal.

Även om 6 av 10 000 får en blodpropp av p-piller så får de flesta inga bestående komplikationer. Det är bara i mycket sällsynta fall som dessa blodproppar kan vara dödliga.

ppillerr
Foto: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

– Sedan är det ju också så att själva graviditeten är en hälsofara för alla kvinnor. Dels i form av blodproppsrisk men också om du inte vill vara gravid och behöver göra abort eller om det blir missfall. 2 till 3 procent av graviditer blir utomkvedeshavandeskap som utgör en allvarlig hälsorisk, säger Paulina Tuvendal och fortsätter:

– Så man kan inte bara titta på medicinen och riskerna som medicinen innebär, utan de riskerna ska vägas i förhållande till vad medicinen är behandling för.

”Det sker en riskbedömning varje gång p-piller skrivs ut”

Så, borde du undvika p-piller? Enligt Helena Kopp Kallner borde vissa göra det medan andra definitivt inte borde göra det. Hon menar att det inte går att ge några generella rekommendationer utan att varje kvinna måste få individuell rådgivning.

– Generellt sett kan man säga att om du har fått kombinerade p-piller utskrivet så har du bedömts som lämplig. Det sker en riskbedömning varje gång p-piller skrivs ut, säger hon.

Helena menar att p-pillret fått mycket negativ publicitet och att man ska komma ihåg hur mycket positivt som p-pillret bidrar med. Förutom skydd mot graviditet så ger p-pillret i många fall minskade blödningar och mindre mensvärk och pms.

pmedel
Foto: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

– Sedan är det självklart så att det finns många andra preventivmedel än bara kombinerade p-piller. Det viktigaste är att man för en god diskussion med den som skriver ut preventivmedlet, säger Helena.

Det finns också de som inte rekommenderas p-piller, exempelvis de som haft blodpropp tidigare eller har en förälder eller ett syskon som haft en blodpropp. Du ska heller inte äta p-piller om du är kraftigt överviktig eller är över 35 år och röker. Funderar du på att välja ett annat preventivmedel än p-piller eller misstänker du att du är i riskgrupp för blodproppar? Det finns många andra alternativ att välja bland utan risk för blodpropp, till exempel minipiller, hormonspiral, p-stav eller kopparsprial. Men prata alltid med din barnmorska innan du slutar med dina p-piller så får du hjälp med att välja ett preventivmedel som passar just dig.

Symtom: Vad är en blodpropp?

En blodpropp uppstår genom att blodet levrar sig och på så sätt bildar en propp i ett blodkärl. Detta gör det svårt för blodet att passera. Det vanligaste är att man får en blodpropp i benet, men det är mycket ovanligt med en blodpropp i båda benen samtidigt. En blodpropp kan lossna och föras vidare till lungorna eller hjärnan vilket kan vara farligt. Kontakta genast din vårdcentral eller ring 1177 om du känner av något av dessa symtomen och misstänker att du fått en blodpropp.

Symtom: blodprodd i armen, benet och foten

  • Benet eller vaden svullnar upp och blir varmare.
  • Vaden känns öm och spänd.
  • Du känner värk i benet eller vaden.
  • Ytliga blodkärl kan synas tydligare.
  • Benet kan kännas tungt.

Vid blodpropp i lungan:

  • Ont i lungan
  • Hosta
  • Andfåddhet

Källa: 1177 Vårdguiden.