in

Är du mörkrädd? Det finns logiska förklaringar till det

morkradd

Mörkret står för det okända, det vi inte kan kontrollera. Omkring 90 procent av alla barn är någon gång mörkrädda, men de flesta av oss växer ifrån denna rädsla i puberteten. Ändå finns det många vuxna som är mörkrädda – är du en av dem? Mer

Mörkrädsla, som också kallas skotofobi och nyktofobi, är till skillnad mot rädsla för exempelvis höga höjder av det mer irrationella slaget. En vuxen person med mörkrädsla vet intellektuellt att det inte finns något att vara rädd för, men är rädd ändå.

morkradd

Det är ju egentligen inte själva mörkret man är rädd för, utan vad mörkret möjligen skulle kunna dölja. Helt enkelt en rädsla för det okända och oväntade. Mörkret gör att vi känner oss utlämnade och skyddslösa gentemot en eventuell lurande fara någonstans därute…

Det finns trots allt en rationell förklaring till en viss grad av mörkrädsla, nämligen att våra övriga sinnen – och då speciellt hörseln – förstärks när vi inte kan se. Detta gör att minsta lilla ljud kan låta misstänkt när det är mörkt, ljud som du dagtid kanske inte ens lägger märke till. Har du då benägenhet att bli mörkrädd är det lätt att du skrämmer upp dig själv.

morkradsla

Och ser man på mörkrädsla ur ett evolutionärt perspektiv så är den egentligen inte alls irrationell, utan har troligen hjälpt våra förfäder att överleva. Rädslan gjorde dem redo att försvara sig och att vara beredda på flykt. Man kan säga att mörkrädslan på sätt och vis är nedärvd från våra förfäder.

10 procent är så mörkrädda att de inte ens vågar gå på toaletten mitt i natten

De flesta vuxna kan sova utan att ha barndomens nattlampa tänd, men en engelsk undersökning från 2012 visar att så många som knappt 40 procent av alla vuxna inte vågar gå omkring ensamma i sitt hem mitt i natten om ljuset är släckt. Och hela tio procent i undersökningen svarade att de är så mörkrädda att de inte ens vågar gå upp ur sängen för att gå på toaletten mitt i natten.

fear of the dark

Det har också visat sig att mörkrädsla kan vara anledningen till mångas sömnproblem, och att den i svåra fall kan skapa kronisk sömnlöshet. Det finns dock hjälp att få – liksom andra fobier kan mörkrädsla tränas bort genom att man successivt vänjer sig vid det man är rädd för, så kallad exponeringsterapi. Men då gäller det förstås att förstå att det faktiskt är mörkrädsla man lider av. Du kanske tror att du är rädd för exempelvis inbrottstjuvar när du i själva verket är just mörkrädd. Så är du rädd för mörkret – våga bejaka det. Du är inte ensam…

alien fear of the dark

Tack för inspirationen www.stylist.co.uk och nymag.com