in

Vem borde vinna Flickapriset 2024? Nominera någon som kämpar för flickors rättigheter!

plan

ANNONS FRÅN PLAN INTERNATIONAL. Vet du någon som gjort en extra viktig insats för flickors rättigheter? Nu kan du nominera den du tycker borde vinna Flickapriset 2024! Mer

Den 11 oktober, på internationella flickdagen, är det dags att dela ut Flickapriset för tredje gången. Priset, som delas ut av barnrättsorganisationen Plan International, syftar till att uppmärksamma flickors utsatthet i världen och går till en person eller organisation som kämpar för flickors rättigheter. Och nu kan just du nominera någon som du tycker förtjänar att hyllas lite extra!

Vem kan vinna? 

Flickapriset delas ut till en person eller organisation i Sverige som gjort en insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Vem som helst kan nominera – därefter utses vinnaren av en oberoende jury, bestående av bland andra Dona Hariri, Silvana Imam, Irena Pozar, Alexander Karim och Annie Lööf.

Här kan du nominera! Nomineringen stänger den 30 juni.

Tidigare vinnare: 

  • Existera (2022): “Med starkt engagemang och stor kunskap finns våran vinnare av flickapriset 2022 till för alla de flickor och kvinnor i Sverige som lever med konsekvenserna av könsstympning. När minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts behövs dessa positiva krafter som kämpar för alla flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och liv. Existera arbetar ihärdigt och metodiskt med att öka kunskapen i hela det svenska samhället och utbildar yrkesverksamma som möter de som utsatts eller riskerar att utsättas.”
  • Ungarelationer.se (2023): “Den nationella stödlinjen ungarelationer.se fick Plan International Sveriges Flickapris 2023. Till dem kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de själva blir utsatta för våld, är den som utsätter andra eller känner någon som blir utsatt eller utsätter någon för våld. Ungarelationer.se drivs sedan 2019 av Stiftelsen 1000 Möjligheter. De tar varje år emot tusentals samtal från unga som lever i svåra situationer och ger dem rådgivning och stöd från specialistutbildade volontärer och psykologer. Priset uppmärksammar det stora samhällsproblem som killars våld mot flickor utgör, samt vinnarens konkreta insatser för att förebygga och motverka våld.”
plan2
Bild från när Ungarelationer.se vann Flickapriset 2023.