in

Nu kan det bli brottsligt att låta barn bevittna våld – den nya barnfridslagen i 3 steg

se barnen dragarbild
Bildkälla: Mali desha / Unsplash

ANNONS FRÅN SE BARNEN. Den 1 juli blir det troligtvis olagligt att utsätta ett barn för att bevittna våld i hemmet. Äntligen! Då föreslås nämligen en ny lag träda i kraft. Barnrättsinitiativet SE BARNEN förklarar den nya lagen i tre steg. Mer

Idag är det omkring 200 000 barn och unga som ser, hör och känner till våld i hemmet. I över 40 års tid har det varit känt att barn som ser, hör eller känner till våld i hemmet tar allvarlig skada. Att regelbundet tvingas bevittna våld mellan närstående är ett direkt hot mot ens trygghet, hälsa och överlevnad. Det medför allvarlig risk för livslånga negativa följder. Risken att drabbas av ätstörningar, depression, PTSD, missbruk, hjärt- och kärlsjukdomar samt självmord ökar. En uppväxt präglad av våld är därför ett folkhälsoproblem, både på kort och lång sikt.

Efter två och ett halvt år av utredning kommer riksdagen 26 maj att rösta om att införa ett nytt brott – barnfridsbrott. Det kommer att göra det olagligt att utsätta ett barn för att bevittna våld mellan närstående vuxna. Men vad innebär den nya barnfridslagen för dig som lever med våld i hemmet? Vi förklarar den nya lagen i tre steg!

se barnen
BILD/ILLUSTRATION: SE BARNEN/Hedda Tingskog

Skriv under SE BARNEN:s namninsamling för att visa för riksdagen att det inte finns några alternativ – de måste rösta ja!

Barnet blir brottsoffer

Idag är du som ser, hör eller känner till våld i hemmet ett vittne till ett brott. Med den nya lagen blir du målsägande i ett helt eget mål. Gärningspersonen gör sig därför inte bara skyldig i det så kallade grundmålet – utan också för barnfridsbrott. Dessa två rättsprocesser kommer att behöva behandlas under samma rättegång, och barnfridsbrottet är beroende av att det också inleds en utredning och väcks åtal i grundmålet. Barnfridsbrottet kan variera från ringa till grovt barnfridsbrott och straffpåföljden mellan böter och fängelse max fyra år. 

Det kommer att finnas en lista på vilka brott som det blir olagligt att utsätta ett barn för att se eller höra. Du måste ha en närstående relation till båda inblandade parter, men de måste sinsemellan inte ha en närstående relation till varandra. Det kan exempelvis vara en farfar och en mamma, en före detta partner till den ena föräldern och den andra förälder, eller en pappa och en mamma.

Har du erfarenhet av att se, höra och känna till våld i hemmet? Vill du hjälpa andra? Bli ambassadör för barnrättsinitiativet SE BARNEN! Läs mer här.

se barnen 1
BILD/ILLUSTRATION: SE BARNEN/Hedda Tingskog

Rätt till skadestånd

Idag har du som barn som bevittnat våld mellan närstående rätt till brottsskadeersättning från brottsoffermyndigheten. Detta förutsätter dock att du nämns i polisens förundersökningsprotokoll. Statistik visar att det bara sker i ca 50 procent av fallen. Bortfallet av barn och unga som får sin brottsskadeersättning och rätt till stöd av exempelvis socialtjänsten är ännu större, enligt statistiken enbart en femtedel av de 200 000 barn som bevittnar våld i hemmet. 

Den nya lagen skulle istället göra att du får rätt till skadestånd, som då betalas ut av gärningspersonen.

Dessa brott blir det olagligt att utsätta ett barn för att se eller höra:

 • Mord
 • Dråp
 • Misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel
 • Människorov
 • Olaga frihetsberövande
 • Olaga tvång och grovt olaga tvång
 • Olaga hot och grovt olaga hot
 • Hemfridsbrott 
 • Ofredande
 • Grov kvinnofridskränkning 
 • Olaga förföljelse
 • Våldtäkt och grov våldtäkt
 • Sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp och sexuellt ofredande
 • Våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn
 • Sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn 
 • Skadegörelse och grov skadegörelse 
 • Straffbara försök till samtliga av dessa brott