in

Så fixar du fler timmar på kontraktet (ja, det går!)

handel 2
Bildkälla: Handels

ANNONS FRÅN HANDELS. Visste du att majoriteten av alla butiksanställda arbetar deltid, trots att många vill jobba mer än så? Om detta stämmer in på dig finns det några knep att ta till innan du börjar se dig om efter ett nytt jobb – så här fixar du fler timmar på ditt kontrakt! Mer

Att jobba deltid, några timmar här och där och få mer tid över till andra projekt är en dröm för somliga. Men för många är det precis tvärtom. Sju av tio butiksanställda arbetar deltid, trots att de allra flesta vill jobba mycket mer än så. En klar majoritet vill ha en heltidsanställning, medan resten vill ha fler timmar på kontraktet. Anledningen är att det är svårt att överleva på deltidslönen. Om du känner igen dig i det här finns det några viktiga saker att känna till – och sätt som kan ge dig fler jobbtimmar (och mer pengar att röra dig med!).

1. Säg att du vill ha fler timmar

Den första punkten kan kännas ganska självklar för vissa, men det är viktigt att du berättar om dina önskemål för din arbetsgivare – och att du gör det skriftligt. Har du anmält skriftligt att du vill gå upp i tid så har du förtur när det uppstår ett behov av utökad arbetskraft på arbetsplatsen (mer om det längre ner!).

Men vad ska du skriva, egentligen? Om du är medlem i Handels finns det en mall på deras hemsida (du behöver vara inloggad!) som du kan använda när du vill anmäla ditt intresse för fler timmar till arbetsgivaren. Smidigt och enkelt!

2. Ta hjälp av facket och kollektivavtalet

Kollektivavtalet för butiksanställda säger att heltid eller deltid med hög sysselsättningsgrad ska vara ambitionen – arbetsgivaren ska helst erbjuda minst 30 timmar per vecka på kontraktet. Har du färre timmar än så? Kolla då upp om din arbetsplats är ansluten till kollektivavtalet. 

  • Om ja: Bli medlem i Handels (om du inte redan är det) och ta hjälp från fackförbundet för att förhandla upp dina timmar. 
  • Om nej: Bli medlem i Handels (om du inte redan är det) och se till att även dina kollegor blir det. Organisera er och ta stöd från fackförbundet för att få till fler timmar på era kontrakt. Jobba för att arbetsplatsen ska ansluta sig till kollektivavtalet. You can do it!
handels 2

3. Deltidsanställda har förtur enligt lag

Finns det behov av mer arbetskraft på din arbetsplats, och anställer arbetsgivaren ny personal trots att du som deltidsanställd ber om fler timmar? Så får det inte gå till. Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har deltidsanställda företrädesrätt till fler timmar när det finns ett behov på jobbet. Det gäller om du skriftligt har meddelat chefen att du vill ha fler timmar. Din arbetsgivare bryter alltså mot lagen om detta inte följs. 

Vad är lösningen? Att gå ensam till arbetsgivaren och kräva mer timmar kan kännas läskigt – om du är medlem i Handels kan du få uppbackning i processen och förhandlingshjälp av deras experter.

4. Vet du varför du arbetar deltid?

Har du ingen aning om varför du jobbar deltid? Kanske misstänker du att din arbetsplats har behov av (och resurser!) att anställa mer personal? I oktober 2022 skärptes lagen om anställningsskydd, LAS, och den säger numera att normen vid anställning ska vara heltid. Om du inte får heltid måste din arbetsgivare kunna ge en förklaring till varför. 

Vad kan du göra? Fråga! Du kan, enligt lag, be din arbetsgivare att skriftligt förklara varför du inte arbetar heltid. Din arbetsgivare måste återkomma med informationen inom tre veckor efter det att du begärt svar. Detta kan leda till att ni får en bra diskussion kring din anställning och sysselsättningsgrad, och om det på något sätt går att få till fler timmar på kontraktet. 

Det kan också leda till en bra diskussion om bemanningen i stort på din arbetsplats, och hur detta påverkar sysselsättningsgraden för dig och dina kollegor. Bra bemanningsplanering är A och O på arbetsplatsen – många medarbetare på få timmar kanske känns flexibelt för arbetsgivaren (som vid behov kan ringa in folk som vill ha fler timmar!), men det kanske inte är helt optimalt för dig och dina kollegor?

Dessutom kan du med detta skriftliga underlag ta stöd och råd från Handels om hur du driver processen vidare för att få fler timmar på kontraktet (om du är medlem alltså, se till att bli det!).

handels nyknapp