in

Klamydia: Experten svarar på frågor

klamydia frågor och svar

ANNONS från Kry. Varje år rapporteras fler än 30 000 fall av klamydiainfektion i vårt land, och majoriteten av de drabbade är ungdomar och unga vuxna yngre än 30 år.
Vi lät Annika Taube, legitimerad barnmorska på enheten för sexuell hälsa på Södersjukhuset i Stockholm och rådgivare till KRY – den digitala vårdcentralen, svara på några frågor om hur du upptäcker, behandlar och skyddar dig mot Sveriges vanligaste könssjukdom.
Mer

Vad är egentligen klamydia?

Klamydiainfektionen orsakas av en bakterie och smittar framförallt när slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel vid oskyddat samlag – vaginalt, analt och oralt – men också genom sperma och slidsekret. Smittöverföring kan alltså ske även vid smeksex och via sexleksaker, och orsaka infektion i könsorgan, anal, hals och ögon.

Hur vet jag om jag blivit smittad?

Oftast ger en klamydiainfektion inte några direkta besvär alls. Faktum är att du kan bära på smittan i flera år utan att veta om det.
Om du får symptom kan de visa sig i form av sveda när du kissar, eller att det kliar och är irriterat i urinröret. Ökade eller förändrade flytningar kan förekomma och du kan även få ont i nedre delen av magen. Blödningar mellan menstruationerna och samlagsblödningar är också möjliga symptom.
För att ta reda på om du är smittad behöver du göra ett klamydiatest.

Är klamydia farligt?

Obehandlad kan en klamydiainfektion orsaka äggledarinflammation som i sin tur kan leda till svårigheter att bli gravid samt öka risken för utomkvedshavandeskap. Det kan också orsaka bitestikelinflammation som även det kan påverka förmågan att få biologiska barn.

Hur blir jag av med infektionen?

En klamydiainfektion går alltid att bota, och behandlingen består av en antibiotikakur. Det är viktigt att hela kuren tas korrekt (både vad gäller dos och behandlingsintervall) och att du under behandlingen avstår från att ha sex för att inte riskera att föra smittan vidare till någon annan.
I Sverige är all behandling av klamydia kostnadsfri för patienten.

Klamydia är en smittspårningspliktig sjukdom – vad innebär det?

Klamydia lyder under smittskyddslagen, vilket innebär att om du misstänker att du smittats så är du tvungen att testa dig. Skulle du testa positivt för klamydia så är det din skyldighet att söka vård. Du måste även delta i så kallad smittspårning – en viktig åtgärd för att minska spridningen av klamydia och som innebär att du uppger de sexuella kontakter som du haft under en viss tid. De uppgifter som du lämnar är skyddade av hälso- och sjukvårdssekretessen. Ingen av personerna som du uppger i en partnerspårning har möjlighet att få reda på vem som uppgivit dem.

Hur kan jag skydda mig mot klamydia?

Alla former av sexuellt umgänge innebär en risk för smittöverföring. Du kan minimera risken genom att satsa på säkrare sex och använda dig av skydd såsom kondom och/eller slicklapp.
Notera att skydd ger säkrare sex – inte säkert sex. Om du har sex med andra än en fast partner i en exklusiv relation bör du testa dig regelbundet för att vara på den säkra sidan.


KRY erbjuder kostnadsfri provtagning och behandling av klamydia. Beställ hem ett klamydiatest idag och få ditt provsvar direkt i appen. Här blir du hjälpt hela vägen – från positivt provsvar till påbörjad behandling, inom bara några timmar.

kry klamydia test

Ladda ned för iOS eller Android