in

Därför vill unga kvinnor inte jobba med tech (trots att det finns välbetalda jobb att få!)

t
Bildkälla: Unsplash

ANNONS FRÅN BREDBAND2. IT-branschen är minst sagt mansdominerad – vad kan det få för konsekvenser och vad behövs för att fler kvinnor ska söka sig till jobben? Mer

Techbranschen fortsätter att växa i Sverige, men bristen på jämställdhet inom den består. En ny riksomfattande undersökning om unga kvinnors inställning till tech visar att andelen unga kvinnor som arbetar med IT/tech idag är fortsatt låg, och det har knappt förändrats sedan 2015. Varför är det så få kvinnor som söker sig till techbranschen, och vad behövs för att de ska bli fler?

Sedan 2015 genomförs årligen undersökningen ”Unga Kvinnor och Tech”. I år av Bredband2, Insight Intelligence, Handelsbanken, Tioetoevry och Qrios. Rapporten baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år, och kartlägger hur deras inställning till tech och IT utvecklats över tid.

Här är några såväl viktiga som intressanta punkter och lärdomar från rapporten!

Är du eller någon du känner nästa IT-girl? Sök Bredband2:s stipendium för utbildning inom tech här!

1. 6 av 10 är mer benägna att arbeta med IT/tech om företaget har en jämn könsfördelning 

Drygt 6 av 10 svarar att de skulle vara mer benägna att arbeta med IT/tech om arbetsplatsen hade en jämn könsfördelning mellan sina anställda. Drygt varannan skulle vara mer benägen att göra det om de hade en kvinna som närmsta chef. Dessa faktorer är viktigare för yngre än för äldre.

tech3
Bildkälla: Unsplash

2. Brist på kvinnliga förebilder inom IT/tech ses som den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar med det

Ungefär var tredje kvinna tror att avsaknaden av kvinnliga förebilder inom IT/tech är den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar med det idag, och var femte tror att det beror på att det är en “grabbig” jargong i branschen, som kvinnor inte lockas av. 

3. Allt färre upplever att tekniken de använder till vardags är lika anpassad för kvinnor som för män

Rapporten visar på en växande oro för att den data som så många beslut bygger på, är programmerad uteslutande av män, och därför saknar perspektivet från halva befolkningen. Vi riskerar med detta negativa konsekvenser för jämställdheten framöver. Oron för vad det kan innebära för framförallt kvinnor, har ökat med 4 procentenheter sedan förra året. Det är även allt färre som upplever att tekniken som de använder till vardags är lika anpassad för kvinnor som för män.

Vill du bli en IT-girl? Sök Bredband2:s stipendie!

Techbranschen är full av jobbmöjligheter – ändå är det få kvinnor som söker sig dit. Detta vill Bredband2 ändra på, genom att få fler unga kvinnor att söka yrken inom tech! Därför delar de ut tre stipendier till ett sammanlagt värde av 81 000 kronor, där mottagarna får välja bland fem digitala techutbildningar från Beetroot Academy. Stipendiaterna kan välja bland kurserna:

  • Project management
  • UI / UX design
  • QA manual
  • Front-end development
  • Python development

Är du eller någon du känner nästa IT-girl? Läs mer och sök här!